Om oss

Zozium är ett konsultbolag med specialister inom ledarskap, projektledning, kvalitetssäkring, validering och processteknik – främst inom life science. Namnet kommer från latinets socium som betyder partnerskap, vilket är vår ledstjärna.

Vi utvecklar våra kunder och oss själva med hjälp av starka partnerskap och arbetsmetoder inspirerade av teal-principer. Det betyder bland annat att vi arbetar i agila team skapade utifrån identifierade behov och frågeställningar.

Värderingar

Självledarskap och självstyrning är viktiga principer hos Zozium, för att ge anställda frihet att ta egna beslut och forma sin egen arbetsmiljö. För att detta ska fungera effektivt är det viktigt att det finns gemensamma värderingar och förväntningar som vägleder ens beslut och handlingar. Genom att ha väldefinierade värderingar kan man skapa en tydlig och enhetlig riktning i arbetet, samtidigt som man främjar en ökad sammanhållning. Med hjälp av våra  värderingar kan vi stötta självledarskap och självstyrning, och dessutom skapa en tillitsfull miljö och högt i tak mellan oss på Zozium.

Våra värderingar sammanfattas inom dessa tre huvudområden:

Positiv energi

Tillit

Delaktighet som drivkraft

Vision

Visionen är viktig för att ge riktning åt företagets syfte och att ge alla anställda en gemensam målbild att sträva mot. Därför fungerar vår vision som en kompass som samordnar oss och hjälper till att fokusera på helheten. Genom att ha en vision skapar vi också en känsla av samhörighet och engagemang bland våra konsulter. Detta ökar motivationen, kreativiteten och främjar kulturen då alla jobbar mot den gemensamt framtagna visionen.

Vår vision är uppdelad i följande delar: 

Kultur

Vi verkar i välmående team med en vilja att utveckla oss själva och andra som en del av teamet.

Organisation och processer

Vi arbetar adaptivt och organiserar oss efter Zoziums och våra kunders behov.

Kunder

Vi arbetar i team för våra kunder där vi inspirerar och utvecklar dem genom vårt arbetssätt.

Kultur

Vår kultur är central i företaget och vi anstränger oss för att förvalta den medan vi växer. För att underlätta detta försöker vi ses och umgås så ofta vi kan, ofta genom att arbeta med varandra på något av våra kontorshotell, på gemensamma utvecklingsdagar samt på olika sociala aktiviteter. 

Zozium tror på en samarbetsinriktad företagskultur där förtroende, delaktighet och välbefinnande för våra anställda är högt prioriterat. Genom att skapa en kultur som bygger på välmående, samarbete och uppmuntran skapar vi en mer tillfredsställande och produktiv arbetsmiljö. Vår kultur hjälper våra konsulter att känna sig uppskattade och engagerade i arbetet vilket bidrar till allas personliga och professionella utveckling. 

Vision

Visionen är viktig för att ge riktning åt företagets syfte och att ge alla anställda en gemensam målbild att sträva mot. Därför fungerar vår vision som en kompass som samordnar oss och hjälper till att fokusera på helheten. Genom att ha en vision skapar vi också en känsla av samhörighet och engagemang bland våra konsulter. Detta ökar motivationen, kreativiteten och främjar kulturen då alla jobbar mot den gemensamt framtagna visionen.

Vår vision är uppdelad i följande delar: 

Kultur

Vi verkar i välmående team med en vilja att utveckla oss själva och andra som en del av teamet.

Organisation och processer

Vi arbetar adaptivt och organiserar oss efter Zoziums och våra kunders behov.

Kunder

Vi arbetar i team för våra kunder där vi inspirerar och utvecklar dem genom vårt arbetssätt.

Kultur

Vår kultur är central i företaget och vi anstränger oss för att förvalta den medan vi växer. För att underlätta detta försöker vi ses och umgås så ofta vi kan, ofta genom att arbeta med varandra på något av våra kontorshotell, på gemensamma utvecklingsdagar samt på olika sociala aktiviteter. 

Zozium tror på en samarbetsinriktad företagskultur där förtroende, delaktighet och välbefinnande för våra anställda är högt prioriterat. Genom att skapa en kultur som bygger på välmående, samarbete och uppmuntran skapar vi en mer tillfredsställande och produktiv arbetsmiljö. Vår kultur hjälper våra konsulter att känna sig uppskattade och engagerade i arbetet vilket bidrar till allas personliga och professionella utveckling. 

Vår tidslinje

^
2017

Grundades

En idé föds och Zozium grundas

^
2018

Värderingar

Grunden till vårt företag och våra värderingar tas fram

^
2018

Tillväxt

Zozium växer och vi blir hela 10 personer

^
2019

Nya kunder

Kundnätverket utökas och vi etablerar oss i Uppsala

^
2020

Utveckling

Vi etablerar vår unika utvecklingsmodell som definierar roller och ansvar samt möjliggör individuell utveckling

^
2020

Teamleverans

Vi levererar vår första teamleverans till kund

^
2020

Coachning

Vi etablerar vår interna coachningsmodell där varje anställd får en intern coach som stöttar ens utveckling

^
2020

Tillväxt

Zozium fortsätter att växa och vi blir hela 20 anställda

^
2021

BTD-mässa

Vi besöker mässan Bioteknikdagarna i Linköping för att träffa unga talanger 

^
2022

Di Gasell

Vi blir nominerade till Di Gasell 2022 och deltar på Di Gasellgalan i Blå Hallen

^
2022

Initiativ

Vi etablerar vår unika initiativs-process som innebär att alla medarbetare har samma förutsättningar för att starta interna initiativ på Zozium

^
2022

Första ramavtalet

Vi får förtroendet att teckna vårt första ramavtal med en av våra största kunder

^
2023

BKW-mässa

Zozium besöker BKW-mässan på KTH

^
2023

Lönemodell

Pågående revidering av vår nuvarande lönemodell