Vi framtids­säkrar dina produkter och stärker din organisa­tion

Vi erbjuder konsulttjänster främst inom ledarskap, kvalitet och processteknik inom Life Science. Zozium kommer från latinets socium som betyder partnerskap. Med samlad kunskap utvecklar och hjälper vi våra kunder genom att skapa starka partnerskap och använda nytänkande arbetssätt baserade på teal-principer.

Vi hjälper dig med individuella experter och team av högpresterande konsulter och allt vårt arbete utförs med stort förtroende till våra tre värderingar: tillit, positiv energi och delaktighet som drivkraft.

Följ oss även på LinkedIn och Instagram.

skrolla nedåt   Skrolla nedåt

Vi jobbar för dig på ett annat sätt

Zozium startades för att vi tror på varje individs kapacitet att utvecklas, där välmående är i fokus. Vi arbetar för  att lösa komplexa uppgifter genom att ta ansvar för helheten, vara anpassningsbara och arbeta för ständig utveckling. Inspirationen kommer från organisationsmodellen Teal  som kännetecknas av en hög grad av självledarskap och samarbete. Modellen är utformad för att främja innovation och adaptiva förmågor  i en snabbt föränderlig arbetsmiljö. 

Målet för oss  är att skapa en mer meningsfull och tillfredsställande arbetsmiljö  med fokus på självledarskap, delaktighet och välmående. Vi är övertygade om att det stödjer tillväxt och utveckling för alla individer inom organisationen och därigenom våra kunder. Du kan lära dig mer om teal-principen här.

Se filmen om Teal organisationer

Våra specialistområden

Ledarskap

Ledarskap jobbar vi alla med dagligen – hos våra kunder, i våra team och i form av självledarskap. Flera av oss har en gedigen erfarenhet av verksamhets­utveckling och olika former av ledarskap.

Exempel på uppdrag:

 • Interimsledarskap (grupp- eller sektionschef)
 • Förändringsledning
 • Säljledning
 • Teamutveckling och coachning

Projektledning

Vi har ett flertal erfarna experter inom projektledning med specialistkunskaper inom t ex planering, projektdefiniering, avrapportering, risk- och ändringshantering samt ekonomi. Vi jobbar bland annat i  investerings-, IT-, produktutvecklings- och produktionsutvecklingsporjekt samt byggprojekt.

Exempel på uppdrag:

 • Projektledning
 • Delprojektledning
 • Projektsamordning/projekt­koordinering
 • Administration

Kvalitetssäkring

Vi följer noggrant utvecklingen av de regulatoriska kraven inom life science. Tillsammans har vi har en gedigen kunskap inom regulatoriska krav som t ex GMP, GAMP5, ISO 13485 och GLP. Kombinerat med vår kompetens inom risk management och grund­orsaks­utredning (RCA) kan vi säkerställa att processförändringar inte medför någon risk för slutanvändarna.

Exempel på uppdrag:

 • Kvalitetssamordning
 • Quality Assurance (QA)
 • Kvalitetsingenjör
 • Laboratorieingenjör

Validering

Flera av oss har gedigen erfarenhet av och expertkompetens inom vilka krav som ställs på instrument, IT-system, tillverkningsprocesser, metoder och produkter. Kompetenserna omfattar bland annat framtagande, genomförande och avrapportering av URS, VP, FAT, SAT, och DQ/IQ/OQ/PQ.

Exempel på uppdrag:

 • Valideringsledare
 • Valideringsingenjör

Processteknik

Våra specialister inom processteknik arbetar med kontinuerliga förbättringar för att säkra tillverkningsprocesser och produktkvalitet enligt cGMP. Med oss har vi en gedigen erfarenhet av de regula­toriska krav som ska uppfyllas för att genomföra ändringar inom life science. Målbilden är alltid att säkerställa robusta och kostnadseffektiva produktionsprocesser.

Exempel på uppdrag:

 • Processingenjör
 • Konstruktionsansvarig
 • Produktionssamordnare
 • Produktionsingenjör

Om oss

Zozium är ett konsultbolag med specialister inom ledarskap, projektledning, kvalitetssäkring, validering och processteknik – främst inom life science. Namnet kommer från latinets socium som betyder partnerskap, vilket är vår ledstjärna.

Vi utvecklar våra kunder och oss själva med hjälp av starka partnerskap och arbetsmetoder inspirerade av teal-principer. Det betyder bland annat att vi arbetar i agila team skapade utifrån identifierade behov och frågeställningar.

Är vi din framtida arbetsplats

Är vi din framtida arbetsplats?

För att utveckla våra kunder, oss själva, varandra och Zozium har vi tillsammans tagit fram en egen utvecklingsmodell. Modellen innehåller ett antal roller med olika ansvar och förväntningar kopplade till sig.

Den bygger på att ju mer var och en av oss utvecklas, desto större ansvar kan och förväntas vi ta. Det betyder att varje medarbetares förmågor kontinuerligt växer. Från början har du ett ansvar för att utveckla dig själv. Och i takt med att du växer i din roll får du även ansvar för att utveckla våra partners, team och strategier. På så sätt växer vi alla med våra uppgifter och bidrar till vår gemensamma framgång.

Är du sugen på att hjälpa våra kunder?

Följ oss på Instagram

🎉 Superspännande!! 👏

📰 In och läs DN:s intervju med Zozium, länk till artikeln hittar du under vår profil samt på vår LinkedIn. @dagens_nyheter

#dagensnyheter #tealorganisation #samarbete #lifescience #teal #dn #dagensnyheter
...