Vi framtids­säkrar dina produkter och stärker din organisa­tion

Zozium är specialister på ledarskap och kvalitet – främst inom life science. Namnet kommer från latinets socium som betyder partnerskap. Med samlad kunskap utvecklar och hjälper vi våra uppdragsgivare genom att skapa starka partnerskap och använda nytänkande arbetssätt baserade på teal-principer.

Vi hjälper dig med individuella experter och högpresterande team och allt vårt arbete utförs med stort förtroende till våra tre värderingar: tillit, positiv energi och delaktighet som drivkraft.

Följ oss även på LinkedIn och Instagram.

skrolla nedåt   Skrolla nedåt

Vi jobbar för dig på ett annat sätt

Vi startade Zozium för att lösa komplexa och komplicerade uppgifter genom att ta ansvar, växa och därigenom kunna utveckla våra kunder och varandra. På så sätt blir vi ännu bättre och kan tillföra våra team ännu större värden. Inspirationen kommer från teal-principen som du kan lära dig mer om här.

Se filmen om Teal organisationer

Våra specialistområden

Ledarskap

Ledarskap jobbar vi alla med dagligen – hos våra kunder, i våra team och i form av självledarskap. Flera av oss har en gedigen erfarenhet av verksamhets­utveckling och olika former av ledarskap.

Exempel på uppdrag:

 • Interimsledarskap (grupp- eller sektionschef)
 • Förändringsledning
 • Säljledning
 • Teamutveckling och coachning

Projektledning

Vi har ett flertal erfarna experter inom projektledning med specialistkunskaper inom t ex planering, projektdefiniering, avrapportering, risk- och ändringshantering samt ekonomi. Vi jobbar bland annat i  investerings-, IT-, produktutvecklings- och produktionsutvecklingsporjekt samt byggprojekt.

Exempel på uppdrag:

 • Projektledning
 • Delprojektledning
 • Projektsamordning/projekt­koordinering
 • Administration

Kvalitetssäkring

Vi följer noggrant utvecklingen av de regulatoriska kraven inom life science. Tillsammans har vi har en gedigen kunskap inom regulatoriska krav som t ex GMP, GAMP5, ISO 13485 och GLP. Kombinerat med vår kompetens inom risk management och grund­orsaks­utredning (RCA) kan vi säkerställa att processförändringar inte medför någon risk för slutanvändarna.

Exempel på uppdrag:

 • Kvalitetssamordning
 • Quality Assurance (QA)
 • Kvalitetsingenjör
 • Laboratorieingenjör

Validering

Flera av oss har gedigen erfarenhet av och expertkompetens inom vilka krav som ställs på instrument, IT-system, tillverkningsprocesser, metoder och produkter. Kompetenserna omfattar bland annat framtagande, genomförande och avrapportering av URS, VP, FAT, SAT, och DQ/IQ/OQ/PQ.

Exempel på uppdrag:

 • Valideringsledare
 • Valideringsingenjör

Processteknik

Våra specialister inom processteknik arbetar med kontinuerliga förbättringar för att säkra tillverkningsprocesser och produktkvalitet enligt cGMP. Med oss har vi en gedigen erfarenhet av de regula­toriska krav som ska uppfyllas för att genomföra ändringar inom life science. Målbilden är alltid att säkerställa robusta och kostnadseffektiva produktionsprocesser.

Exempel på uppdrag:

 • Processingenjör
 • Konstruktionsansvarig
 • Produktionssamordnare
 • Produktionsingenjör

Om oss

Zozium är specialister inom ledarskap, projektledning, kvalitetssäkring, validering och processteknik – främst inom life science. Namnet kommer ifrån latinets socium som betyder partnerskap, vilket är vår ledstjärna. Vi utvecklar våra kunder och oss själva med hjälp av starka partnerskap och arbetsmetoder inspirerade av teal-principen. Det betyder bland annat att vi arbetar i självutvecklande team skapade utifrån identifierade behov och frågeställningar.

Vår kultur är central i företaget och vi anstränger oss för att förvalta den medan vi växer! För att underlätta detta försöker vi ses och umgås så ofta vi kan. 

Är vi din framtida arbetsplats

Är vi din framtida arbetsplats?

För att utveckla våra kunder, oss själva, varandra och Zozium har vi tillsammans tagit fram en egen utvecklingsmodell. Modellen innehåller ett antal roller med olika ansvar och förväntningar kopplade till sig.

Den bygger på att ju mer var och en av oss utvecklas, desto större ansvar kan och förväntas vi ta. Det betyder att varje medarbetares förmågor kontinuerligt växer. Från början har du ett ansvar för att utveckla dig själv. Och i takt med att du växer i din roll får du även ansvar för att utveckla våra partners, team och strategier. På så sätt växer vi alla med våra uppgifter och bidrar till vår gemensamma framgång.

Är du sugen på att hjälpa våra kunder?

Följ oss på Instagram

Efter drygt en månad på Zozium är det dags för mig att kika in och säga hej! Mitt namn är Adela och jag är nyexaminerad apotekare. Min första månad på Zozium har varit fantastisk med bland annat en konferensresa till Sälen med alla härliga Zozium-kollegor 😍 Just nu är jag en vecka in på mitt första uppdrag och ser framemot vad resten av tiden har att erbjuda. Övrig tid hittar ni mig troligtvis på gymmet eller i soffan framför en riktigt bra serie (viktigt med variation 😉). På återseende! ...

Äntligen är det dax❤️🌟! Som vi längtat!! #zozium #positivenergi #vision #framtidstro ...

Vi på Zozium vill gärna tacka för det här året och önska er alla en god jul och ett gott nytt år! 🎅🎄🎆

#GodJul
...